Steeds meer bewoners ontdekken de wooncoöperatie

De wooncoöperatie begint in Amsterdam steeds meer te leven. Dat is de belangrijkste conclusie van de werkconferentie die het ASW in samenwerking met Stadsdeel Noord op 4 februari organiseerde. Steeds meer initiatieven en bewoners ontdekken de wooncoöperatie als alternatieve vorm om in zelforganisatie in hun huisvesting te voorzien. De gemeente Amsterdam biedt daartoe ook perspectief: Vanaf dit jaar starten er drie pilots waarbij grond voor coöperatieve nieuwbouwinitiatieven bestemd wordt. De wooncoöperatie komt langzaam op gang.

Op de werkconferentie kwamen rond de 60 bewoners af. Een groot deel is al georganiseerd in een coöperatief initiatief maar er waren ook huurders die gewoon geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden. Naast lokale bewoners, kwamen er  ook internationale gasten naar de werkconferentie.

kennisdelen
Tijdens de werkconferentie stond kennisdelen en het laten zien welke initiatieven er al zijn centraal. Zo gaven de volgende initiatieven een korte presentatie:

  • De Teilingerstraat is een geslaagd zelfbeheerinitiatief uit Rotterdam. De bewoners onderhouden al jaren hun panden zelf en hebben zelf een nieuwe fundering gefinancierd. Dit pand is een goed voorbeeld van een Wooncoöperatie met de nadruk op beheer: De bewoners beheren de panden maar hebben ze niet in eigendom.
  • Iewan uit Nijmegen laat zien wat een initiatief op duurzaamheidsgebied kan verwezenlijken. De bewoners hebben hun woningen die met leem en stro geïsoleerd zijn voor een groot deel zelf gebouwd. De woningen zijn in beheer bij Woningbouwvereniging Gelderland; een in zelforganisatie gespecialiseerde woningbouwverening.
  • Copekcabana is een wooncoöperatie uit de van der Pekbuurt in Amsterdam. Doel van het initiatief is 30 woningen in zelfwerkzaamheid te verbouwen en te verhuren. Het initiatief onderzoekt in eerste plaats of de panden van corporatie Ymere collectief aangekocht kunnen worden.
  • 3HäuserProjekt uit Freiburg in Duitsland. Dit is een project wat deel uitmaakt van het Duitse Miethäusersyndikat. De organisatie is een koepel van coöperatieve initiatieven en heeft inmiddels 104 aangesloten projecten. Het 3Häuserprojekt gaf en toelichting over de financiering.

panel
De wooncoöperatieven in het panel lieten zien welke verschillende vormen er allemaal zijn en wat er nodig is om van een project een succes te maken. Maar wat is er nodig totdat jouw initiatief ook succesvol wordt?

20160204_132502 20160204_135231 20160204_145813

werktafels
Aan vier werktafels zochten de deelnemers aan de conferentie de dialoog. Bij de vier tafels zochten bewoners van bestaande initiatieven naar oplossingen en werd informatie gedeeld. De volgende thema’s kwamen bij de tafels aan de orde:

  • Hoe financier je je initiatief? Dit is op het moment een van de knelpunten op wooncoöperaties die collectief bezit willen aankopen van de grond te krijgen. Hoe zijn banken over te halen om initiatieven te financieren? Zijn er nog andere financiers? Kan de gemeente of het rijk iets betekenen? De ervaringen uit het buitenland zijn lessen hoe financiering hier ook mogelijk moet worden. Samenwerken met sociale investeerders en crowdlending werden als mogelijke oplossingen gezien. Belangrijk is wel dat een wooncoöperatie een haalbaar financieringsplan opstelt. Op dat gebied is nog veel kennis te delen.
  • Welke vormen van wooncoöperaties bestaan er eigenlijk? De wooncoöperatie kent verschillende verschijningsvormen. Je hebt een vorm waarbij de bewoners alleen het beheer doen en het eigendom bij een derde ligt. Er is ook een vorm met individuele eigendom en er is de vorm van collectieve eigendom waarbij de coöperatie het gehele bezit verwerft en weer aan de leden verhuurt. Het kiezen van de juiste vorm hoort bij de leden te liggen. Dat biedt de garantie ook daadwerkelijk een vorm van zelforganisatie van onderop is.
  • Wat is er nodig voor een geslaagd initiatief? Heel belangrijk is een gemeenschappelijke visie. Diversiteit binnen de coöperatie is echter ook belangrijk. In tegenstelling tot een te eenzijdig samengestelde groep zorgt diversiteit ook voor veerkracht in een groep. Belangrijk is ook om over de omgang met geschillen na te denken en hoe je in een groep kennis deelt en vasthoudt zodat dit niet bij enkelen in de groep blijft.

De kern van alle werktafels:
Hoe dan ook het oprichten van een coöperatie blijft een moeilijk en complex proces. Goede begeleiding en het delen van kennis is dan ook essentieel om serieuze stappen te kunnen maken.

  • Het BewOwn team van het ASW werkt daarom samen met de Nederlandse Woonbond en woningvereniging Gelderland om een kennisnetwerk van wooncoöperaties te faciliteren. De website gaat binnenkort online.
  • In de commissie Wonen van 24 februari ging de gehele gemeenteraad akkoord met een notitie van wethouder Ivens voor drie coöperatieve pilots. Daarmee is er concreet perspectief voor coöperaties.
  • Kennisdelen en elkaar spreken is voor initiatieven van groot belang. Daarom kijkt het BewOwn team van het ASW of er in het najaar/begin 2017 een grotere conferentie georganiseerd kan worden om de wooncoöperatie nog beter op de kaart te zetten.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrBuffer this pageEmail this to someone