Kent ú al een groep die het zelf doet?

Zelfbeheer borrelt in Amsterdam! Steeds meer bewoners willen regie nemen over de diensten in hun eigen wijk of woongebouw. Bijvoorbeeld over de schoonmaak, het gemeenschappelijk groen of onderdelen van technisch onderhoud. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de diensten en soms ook een kostenbesparing in bijvoorbeeld de servicekosten. Omdat bewoners dit samen met elkaar willen doen en elkaar niet altijd weten te vinden ondersteunt het ASW hierbij. Ook helpt het ASW bij het op een goede manier vormgeven van de (nieuwe) samenwerking met de woningcorporaties.

Het programmateam Zelfbeheer van het ASW ging de afgelopen maanden in gesprek met corporaties in Amsterdam. Deze gesprekken waren een verkenning om te peilen in hoeverre verhuurders al op deze manier samenwerken met bewonersgroepen. Daaruit blijkt dat een aantal corporaties in Amsterdam goede stappen hebben gezet met bewoners die diensten in eigen beheer nemen in hun woongebouw en wijk. Zo zijn er inmiddels veel voorbeelden waarbij bewonersgroepen het gemeenschappelijk groen of de schoonmaak van de algemene ruimte in eigen regie nemen. Bewoners kunnen bijvoorbeeld zelf de aanbesteding doen of het onderhoud zelf uitvoeren. Kijk eens naar het filmpje van Eigen Haard over groenprojecten of het filmpje van Corpovenista over Zelfbeheer.

De volgende stap is een uitwisseling tussen bewonersgroepen die aan Zelfbeheer doen om andere bewoners advies te geven. Ook kunnen zij de corporaties advies geven over hoe zij het beste kunnen samenwerken met zelfbeheergroepen. Een uitnodiging aan bewoners en corporaties volgt in januari 2016.

Wilt u in de tussentijd uw tips delen? Of heeft u hulp nodig bij het opstarten van een Zelfbeheergroep? Mail naar Jantina Bijpost

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrBuffer this pageEmail this to someone