Conctactgegevens:

Website: www.steunpuntwonen.nl
Naamstichting: Stichting Woon (voorheen Amsterdams Steunpunt Wonen)
Kamer van Koophandelnr: 41207159
RSIN nummer: 8698922
Adres: Nieuwezijds Voorburgwal 32
Postcode: 1012 RZ
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland

Doelstelling:

Bewoners versterken die zelf en samen met andere bewoners
vorm geven aan een prettig leven in hun woning en wijk. Geen winstoogmerk.
Beleidsplan 2016 beknopt

Raad van Toezicht:

Dhr. O. Ramadan Voorzitter
Mw. L.A. de Jong Vice voorzitter
Mw. G. Mohebbi Algemeen lid
Dhr. H.L.F.B. Putten Algemeen lid
Mw. A.J.P.M. Wilbers Algemeen lid
Mw. J.F. van Pijpen Algemeen lid
Mw. C.E. Hooiveld Algemeen lid

De Raad van Toezichtleden ontvangen per jaar een onkostenvergoeding van € 1500 netto

Beloningsbeleid

De directeur/bestuurder en de directeur vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening, schaal 14. De directeur/bestuurder ontvangt een vaste bestuursvergoeding in de vorm van één extra trede (U1-schaal).
Het ASW heeft de variabele beloning (één extra trede bij goed functioneren) voor de directie in verband met de wet Topinkomens in december 2013 afgeschaft. In april 2014 zal de Raad van Toezicht een nieuwe regeling gaan opstellen.

Financiële gegevens

ASW jaarrekening 2014