Auteursarchief: Aleida Verheus

Bewoners Energiedag ASW Wijksteunpunten Wonen

Bewoners Energiedag 7 oktober; programma en aanmelding.

Tijdens de 3e editie van de Bewoners Energie Dag krijgen Amsterdamse bewoners het woord om hun mooie energiebesparende projecten aan u te presenteren. Het middagprogramma wordt geopend door wethouder Laurens Ivens met de feestelijke start van het project Energiecoaches Amsterdam…. Lees verder

Aan de slag met zonnepanelen: nieuwe tools beschikbaar!

In Amsterdam zijn de meeste woningen appartementen waarvan de bewoners niet over een eigen dak beschikken. Toch ligt er enorm veel dakoppervlak waarmee niets gebeurt en waarop zonne-energie opgewekt kan worden. Eén van de manieren om dit te doen, is om je… Lees verder

nul-op-de-meter-energiebesparen

Energie Prestatie Vergoeding voor huurders van “Nul op de meter” woningen

In het land zijn een aantal projecten gaande waarbij huurwoningen worden gerenoveerd tot zeer energiezuinige woningen, en waarbij alle benodigde energie door de woning zelf wordt opgewekt. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van de “Stroomversnelling” waarbij in een aantal… Lees verder

Zonnepanelen vaker toegestaan in Beschermd Stadsgezicht

Het college van Burgemeester en Wethouders maakte donderdag 7 mei 2015 in twee bestuurlijke reacties bekend regels aan te passen of zelfs te schrappen als deze onnodig de overgang naar duurzame energie in de weg zitten. beschermd stadsgezicht Zo wordt… Lees verder

Gemeente Amsterdam wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen

De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. In 2020 kent Amsterdam 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik. Dit staat in de Agenda Duurzaamheid, de agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een… Lees verder

energiecoach-dekey-asw

Gezocht: Huurders van De Key die energiecoach willen worden

Huurders van De Key kunnen gratis een opleiding tot energiecoach volgen. De cursus wordt aangeboden door De Key en verzorgd door het ASW. Vindt u het leuk om: Te leren over energiebesparing in huis? Een gesprek aan te knopen met… Lees verder

bewoners waarderen projecten energiebesparing ASW WSWonen

Bewoners Energiedag: een impressie in woord en beeld

Tijdens de bewoners energiedag viel er vooral veel te ervaren. Zes bewoners vertelden over een project waarbij bewoners met energiebesparing aan de slag gingen. Tijdens drie excursies zagen bewoners mogelijkheden tot energiebesparing in de praktijk. Professor Anke van Hal gaf… Lees verder

Werkbijeenkomst ?naar Green Deals voor corporatie-huurders?

Op vrijdagmiddag 23 mei gaan we met elkaar in gesprek en aan de slag. We gaan kennis uitwisselen over allerhande energiebesparende maatregelen voor huurders in corporatie woningen. En dan gaan we aan het werk: waar liggen onze krachten en mogelijkheden… Lees verder