Amsterdam wordt stad zonder aardgas

Wethouder Choho heeft op 17 november jl. zijn plan “Naar een stad zonder aardgas” bekend gemaakt. De gemeenteraad start in december met de bespreking daarvan. De eerste 100.000 woningen die het zonder aardgas gaan doen, worden volgens het plan in de loop van 2017 aangewezen. Het ASW heeft bij de voorbereiding van deze plannen mee mogen denken. Het ASW heeft daarbij ingezet op het goed betrekken van de bewoners bij de verdere voorbereiding en in de proefgebieden. Dat zullen we in 2017  blijven doen, samen met Huurdersvereniging Amsterdam en Vereniging Eigen Huis.

In Amsterdam zijn overigens al tienduizenden woningen zonder aardgas. Nieuwbouwwijken als IJburg en het Amstelkwartier hebben verwarming via stadswarmte. Bij renovatieprojecten of vervanging van blokverwarming zijn de laatste jaren duizenden bestaande woningen aangesloten op het Amsterdamse warmtenet. De gebruikers zijn in het algemeen tevreden. Er zijn ook steeds meer andere alternatieven zoals zonnepanelen in combinatie met all-electric of warmtepompen. En voor panden waarin helemaal gasloos niet haalbaar is (bijvoorbeeld de oudste delen van de binnenstad) is groen gas een alternatieve optie.

Het gemeentebestuur wil vanaf nu dus een stap verder gaan. Het doel is om in 2050 compleet onafhankelijk te zijn van fossiel gas. Op dit moment geldt er voor nieuwbouw overigens nog een wettelijke plicht om nieuwbouw op gas aan te sluiten. Verschillende organisaties en partijen pleitten er al eerder voor om hier een einde aan te maken. Amsterdam sluit zich hier nu bij aan.

Lees hier het bericht op de website van de gemeente.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrBuffer this pageEmail this to someone