2013 was voor het ASW een mooi en bewogen jaar.

 In 2013 bestond het ASW 25 jaar en de conferentie ter ere van ons 25 jarig bestaan in Felix Meritis is door 327 deelnemers bezocht. Het was ook een mooi jaar omdat nieuwe projecten rondom zelforganisatie zich goed ontwikkelde. Verder… Lees meer

energielabels_woningen.jpg

Slecht energielabel? Soms huurverlaging mogelijk

De maximale huurprijs van bijna alle huurwoningen wordt sinds 2011 mede bepaald door het energielabel. Bij de invoering van die maatregel is een overgangsperiode van drie jaar, tot 2014, ingesteld zodat verhuurders de tijd kregen om te investeren in energiebesparende… Lees meer

bezwaarhuurverhoging.jpg

Percentages inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 bekend

Het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst heeft de percentages van de huurverhoging 2014 bekend gemaakt. Deze zijn identiek aan die van 2013, namelijk 4%, 4,5% of 6,5% afhankelijk van het inkomen van het huishouden. Uitganspunt is wie er in een… Lees meer

woningoproerjordaan_200x132.jpg

Meer invloed bewoners bij renovaties

Gemeenteraadsleden Remine Alberts (SP) en Michiel Mulder (PvdA) hebben een voorstel ingediend om bewoners meer inspraak te geven bij woningrenovaties. Huurders moeten weer de bescherming en zeggenschap krijgen die zij verdienen. Geen gedwongen uitplaatsingen meer, maar recht op terugkeer.  Lees… Lees meer

foto_bewoners_BAZO.jpg

Bewoners lanceren buurtprojecten: de Kwanda aanpak werkt!

Afgelopen week lanceerde de BAZO (Bewoners aan zet Osdorp) haar projecten via een actieweek. In totaal zijn 6 projecten van start gegaan die buurt mooier, gezonder, groener en wijzer maken. Alle projecten zijn volledig bedacht door de mensen uit de… Lees meer

foto_kwanda_expertmeetings.jpg

Kwanda: dé methodiek voor de bewonersgestuurde wijkontwikkeling?

Is ‘Kwanda’ als ‘community organising’ methode ook bruikbaar in de Amsterdamse wijken? Wat hebben wij er van geleerd? En hoe kunnen wij deze methodiek nog beter inzetten in onze eigen praktijk? Experts op het gebied van wijkontwikkeling en bewonersparticipatie hebben… Lees meer

ASW Sociaal jaarverslag 2013

In het sociaal jaarverslag leest u over personele ontwikkelingen, opleidingen en ziekteverzuim binnen het ASW. Maar bijvoorbeeld ook over de reorganisatie, interne verbouwing en overgang naar flexwerken. Download hier het sociaal jaarverslag.

BazO.png

Bewoners aan zet Osdorp (BazO) zet aan tot actie.

Vage ideeën werden in een reeks van bijeenkomsten steeds concreter, doordat anderen er met een frisse blik op reageerden en ideeën aandroegen voor verdere uitwerking.   BazO is beweging. Soms leidt die beweging ertoe dat uit een vaag idee een… Lees meer

einde_courtage_200x150.jpg

Nieuwe stap richting compleet afschaffen bemiddelingskosten

Op 22 april jl. schreven we een blog over bemiddelingskosten. Deze kosten worden nog standaard in rekening gebracht bij huurders van particuliere huurwoningen en bedraagt meestal een som gelijk aan één maand huur plus BTW. Deze kosten mogen, ook volgens veel recente rechtspraak, niet in… Lees meer

00000uitwisseling.jpg

6 Tips van de Lucas Community voor actieve bewoners

“Wij willen ook een  Lucas in Zuidoost en in Noord” riepen de bewoners in koor nadat zij het verhaal van de Lucas Community in Nieuw West hoorden. De uitwisseling in het kader van de bewonersacademie is dan ook een groot… Lees meer