Koekoek-Veenendaal-wonen-zorg-woongroep-dementie

Wonen en zorg: woongroepen voor mensen met dementie.

De woningen in woonzorgcomplex De Koekoek in Veenendaal zijn zo ingericht dat mensen met dementie er zo prettig mogelijk kunnen wonen. De Koekoek is één van de projecten die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onder de aandacht brengt in haar serie… Lees meer

ventilatierooster

“Ik wist niet dat ventileren zo belangrijk kan zijn…”

Bij woningopnames valt op dat er met name in de Baarsjes, Bos en Lommer én Westerpark  sprake is van een zekere overbezetting van de woningen. Daarbij is er ook regelmatig sprake van onjuist stook- en met name ventilatiegedrag.  In een groot… Lees meer

struik-kijkgenot-tuinfonds

Tuinfonds: moet huurder betalen voor huurgenot en kijkgenot?

Een vraag van huurders over het tuinfonds: de bijdrage voor huurgenot van de gemeenschappelijke tuin. De huurders hebben ook uitzicht op een niet-toegankelijke groenvoorziening: struiken. Verhuurder brengt voor het onderhoud hiervan servicekosten in rekening. Vraag De huurders vragen zich af… Lees meer

toezichtopwonen

Nieuwe toezichthouder corporaties: Autoriteit Woningcorporaties

Als gevolg van een amendement in de tweede kamer, bij de behandeling van de herziening van de Woningwet, komt er een nieuwe toezichthouder voor de corporaties: de autoriteit woningcorporaties. Onlangs stuurde de minister een brief naar de tweede kamer waarin… Lees meer

kruitberg-asw-zelfbeheer-bewoners

Rochdale en Stadsdeel Zuidoost ondersteunen zelfbeheer

“Schoonmaak in zelfbeheer is zeker een kans, maar dan moet er ook op sociaal beheer en gedrag bewoners veel worden gedaan”, aldus de bewonerscommissie van Kruitberg. Het stimuleren van de wijkeconomie is in stadsdeel Zuidoost een belangrijke prioriteit. Het ASW… Lees meer

huursombenadering-varianten-berekenen

Huursombenadering: wat is het, hoe werkt het?

Bij de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging zegde minister Blok de Tweede Kamer toe vanaf 2015 de jaarlijkse huurverhoging via een huursombenadering vast te stellen. In 2014 was er onvoldoende draagvlak over op welke wijze dit uitgevoerd kan worden, hierom… Lees meer

samen doen

Oplossen van woonproblemen blijkt als ‘breekijzer’ te werken

Samenwerking Wijksteunpunt Wonen Nieuw-west en Samen DOEN blijkt succesvol. Samen DOEN in de buurt ging in 2011 met twee buurtteams van start. Sinds januari 2015 zijn 26 teams actief in heel Amsterdam. Het is een gemeentelijke aanpak waarbij buurtteams kwetsbare huishoudens met meervoudige… Lees meer

Huidig huurbeleid leidt voor doelgroep tot te hoge huren

Van de laagste inkomensgroep zit nu al ruim 50 procent onder de armoedegrens. Bij de huursombenadering stijgt dat percentage tot bijna 60 procent. Alleen met een inkomensafhankelijke component is dit percentage gelijk te houden op 50%. Dit bleek uit de… Lees meer

rekenen.jpg

Afrekening servicekosten te laat, wat nu?

Servicekosten dienen binnen een half jaar na het afgelopen servicekostenjaar afgerekend te worden. Helaas haalt niet iedere verhuurder deze termijn. Wat kunnen huurders en huurdersorganisaties doen om ervoor te zorgen dat de verhuurder toch haast maakt met het op tijd afrekenen… Lees meer

Nederland_G34_2012_klein

Aedes en de grote gemeenten tegen landelijke norm passendheidstoets

Aedes en het samenwerkingsverband grote gemeenten (G32) hebben elk in een brief aan de Eerste Kamer en de minister bezwaren gemaakt tegen het invoeren van een passendheidsnorm in de huurtoeslag. Minister Blok wil op basis van de Herziene Woningwet via… Lees meer