Werkbijeenkomst ‘naar Green Deals voor corporatie-huurders’

Op vrijdagmiddag 23 mei gaan we met elkaar in gesprek en aan de slag. We gaan kennis uitwisselen over allerhande energiebesparende maatregelen voor huurders in corporatie woningen. En dan gaan we aan het werk: waar liggen onze krachten en mogelijkheden om onze verhuurder een stap naar meer duurzaamheid  te laten zetten. Als de middag om is gaan we naar huis met concrete actieplannen om i... Lees meer 00001green

18 April 2014 | Aleida Verheus | Clemens Mol

Vind antwoord op vragen over huurverhoging 2014

De komende weken ontvangen huurders het voorstel huurverhoging 2014 in de brievenbus. Verhuurders mogen aan vrijwel iedereen 4% huurverhoging vragen, en aan huurders met een wat hoger inkomen 4,5% of zelfs 6,5%. Er zijn echter ook gevallen waarin slechts 2,5% is toegestaan, bijvoorbeeld bij huurders die al het wettelijk maximum betalen.   De inkomensafhankelijke huurverhoging was nie... Lees meer Ookmiddeninkomensbetaalbaarwonen

17 April 2014 | Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen

Kabinet kondigt waaier maatregelen woningmarkt aan

In een brief aan de kamer heeft minister Blok zijn verdere plannen voor de huurwoningmarkt verder uitgewerkt. De minister komt met een waaier aan maatregelen waarmee hij hoopt tot een betere werking van de sociale huursector en meer huurwoningen in het middensegment te komen.   Op de maatregelen wordt hieronder kort ingegaan: De minister komt met maatregelen om het werkgebied va... Lees meer 000_waaier

14 April 2014 | Clemens Mol